Energetický Prostor

"Energetický Prostor je aspekt bytí, který je stejně přítomný a potřebný jako vzduch, který dýcháte... Tento prostor má určitou vibraci. Zdá se vám povědomý, i když si nepamatujete, že byste ho už někdy vědomě vnímali. Je to pocit domova. Je to něco nového ale zároveň velmi známého... Krása toho prostoru spočívá v tom, že se cítíte se vším propojení a v míru. Vnímáte, že všechno je správně. Vnímáte vnitřní radost a extázi. Získáváte pocit propojenosti se svým vnitřním prostorem a také napojení na hlubší pravdu, něco, co existuje za hranicí našeho běžného vnímání skutečnosti..."

Z knihy Michaela Barnetta Diamantová Jóga

Více informací o Michaelu Barnettovi a jeho práci najdete na http://www.michaelbarnett.net