Diamantová jóga

Je to snadný způsob jak se otevřít a zažívat kosmické energie, které jsou všude kolem nás.

Není třeba žádných zvláštních znalostí ani kvalit kromě ochoty vyzkoušet něco nového.

Fyzický základ Diamantové jógy je extrémně jednoduchý.

Ruce se pomalu pohybují nahoru a dolů v okolí těla.

Prsty se skládají do tvaru diamantů, motýlů a válců.

Nádechy a výdechy téměř nehlučně plynou.

A to je vlastně vše - alespoň na té viditelné, slyšitelné, normální úrovni.

Ale když lidé provádějí tato cvičení - dokonce i když je to poprvé, i bez toho aby věděli cokoli o jejich podstatě -

stane se něco ohromujícího a nádherného.

Mysl se zklidní, tělo se cítí naživu a odpočaté, vidění a slyšení se zostří, celá bytost se usadí sama v sobě.

A to nejzvláštnější je, že lidé se pak cítí propojeni s takovou dimenzí skutečnosti, kterou vnímají jako

naprosto "jinou" a přeci vyloženě důvěrnou.

Je to pocit jako vrátit se domů a zároveň jako propojit se se samotnou silou Vesmíru. Je to klid a je to extáze.

Diamantová jóga je technologií pro transformaci.

Diamantová jóga je jednoduchý způsob, jak se otevřít a zažívat kosmické energie, které jsou všude kolem nás. Není třeba

žádných zvláštních znalostí ani kvalit, kromě ochoty vyzkoušet něco nového.

Diamantová jóga je strukturovaný způsob jak dosáhnout toho, co je bez formy.

Diamantová jóga přivádí lidi od dělání k bytí.

Diamantová jóga působí jako most mezi fyzickým tělem a silami kosmu. Vyrovnává nesouvislost mezi hrubými a jemnými

energiemi, takže to vesmírné může být vyjádřeno v lidské formě a lidské tělo může být oživeno a uzdravováno kosmickými

energiemi.

Diamantová jóga pracuje výslovně s tělem, ale vychází z oblastí které tělo přesahují. Pohyby Diamantová jógy fungují

tak, že vylaďují energii tělesných center do kosmické rezonance a tím sje dostává zpět do jejich přirozeného

harmonického stavu.

Jak sami zjistíte - fyzické pohyby v Diamantová józe nejsou ani namáhavé, ani komplikované. Spíše než práce s tělem je

Diamantová jóga jako byste si jen hráli.

Diamantová jóga je cestou, metodou pro otevírání všech smyslů, probuzení skrytých možností vnímání. Vede na úroveň, ve

které je možné vidět bez očí slyšet bez uší, kde není žádné uvnitř ani venku.