Seminář pro ženy s Tiago

Najděte duchovní spojení skrze svoje ženství

/ "Find a spiritual connection through your feminity"

Tiago, duchovní učitelka a brilantní terapeutka, vás na základě učení Michaela Barnetta a svých hlubokých zkušeností v práci s lidmi přivede k poznání a rozkvětu vaší ženské síly. Je to síla, která vám pomůže najít naplněný osobní, partnerský a sexuální život a umožní vám specificky ženským způsobem poznávat vaši pravou

podstatu. Můžete se těšit na různá energetická cvičení, meditaci, hudbu, pohyb v tanci a podpůrné sdílení a spousta zábavy…

Setkání se bude se konat na krásném místě uprostřed panenské přírody s možností různých venkovních aktivit: koupání v rybníce, večerní oheň s tancem či bubnováním – nástroje sebou.

Místo konání: U Honesa Retreat centrum, Nová Pasečnice 21, 344 01 Pasečnice

Datum: 8.–10. června 2018 (začínáme v pátek v 18.00, končíme v neděli v 17.00)

Cena: 2900 Kč (cena zahrnuje ubytování a stravu)

Registrace a více informací: info@misakorenova.cz, leták

událost na Facebooku

Seminář bude v anglickém jazyce, překlad do češtiny zajištěn.

Těšíme se na všechny!

leták

Tiago, spiritual teacher and a brilliant therapist, based on Michael Barnett's teaching and her own deep experience working with people, will bring you to finding and flowering of that which can be called a woman's power. It is a force, which not only helps you find a fulfilling personal, romantic and sexual life, but enables you to explore your true essence in a specifically feminine way. You can look forward to various energetical exercises, meditation, music, movement in dance and a

supportive sharing.

The group will take place in beautiful surroundings in the nature with various outdoor activities available: swimming in a lake, bonfires in the evening with dancing or drumming - musical instruments welcome.

Translation to Czech will be provided.

Venue: U Honesa Retreat centrum, Nová Pasečnice 21, 344 01 Pasečnice

Date: 8-10 June 2018 (we start on Friday at 6pm and finish on Sunday at 5pm)

Price: 150 € (includes accommodation and food)

Registration and info: info@misakorenova.cz

We are looking forward to meet you all!