Záblesk věčnosti: víkendový seminář s Michaelem Barnettem 1.-3. března

Michael Barnett opět přijíždí do Prahy a všichni jste zváni k setkání a sdílení kouzelných chvil na jeho semináři. 

A Glimpse of Eternity

 There you are!
How can you possibly not be!

There's nothing of this to die.

It belongs to timelessness.
MB

Záblesk věčnosti

Tady jsi!
Jak bys mohl nebýt!

Tady z toho nic nezemře.

Náleží to věčnosti
MB